ตู้สติกเกอร์ที่เข้ามามีบทบาทในเมืองไทยเมื่อหลาย 10 ปีก่อนนั้น เรายังคงจำกันได้ ว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะเห็นตู้ถ่ายรูปสติกเกอร์เต็มไปทุกที่ คนญี่ปุ่นเรียกตู้สติกเกอร์ว่า พูริคูระ

ตู้สติกเกอร์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในหมู่เด็กมัธยม เนื่องจากสามารถเลือกกรอบรูปที่เราต้องการ และสามารถปริ้นท์ออกมาได้ทันทีหลังถ่ายเสร็จ ในปัจจุบันนี้ตู้สติกเกอร์มีน้อยลงกว่าสมัยก่อน แต่ตัวตู้นั้นได้รับการพัฒนามากขึ้น มีการตกแต่งภาพได้มากขึ้น เช่น การเปลี่ยนสีผม การใส่รอยยิ้ม ทำให้ตาดูโตมากขึ้น เขียนตัวอักษรลงบนภาพได้ เป็นต้น แหล่งที่ตั้ง เช่น สยาม ห้างสรรพสินค้า ทำให้ตู้สติกเกอร์ที่มาจากญี่ปุ่นยังคงได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト