การตักปลาทองในงานเทศกาลของประเทศญีปุ่นนั้น มีมาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยเอโดะ นิยมเล่นกันในช่วงฤดูร้อน ทำให้มีการจัดการประกวดแข่งขันตักปลาทองโดยใช้กระดาษขึ้น

โดยการแข่งขันตักปลาทองชิงแชมป์แห่งชาติจัดขึ้นที่เมืองยามาโตะ โคริยาหมะ ในประเทศญีปุ่น โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่มเด็กประถม มัธยม และบุคลลทั่วไป โดยผู้แข่งขันจะต้องใช้ที่ตักปลาที่ทำจากกระดาษ หรือ โดอิ ตักปลาภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้แค่มือเดียวในการจับปลา ใช้ตักได้มากสุดเป็นผู้ชนะ

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト