ซาซิกิวาราชิ เด็กผู้หญิงที่อายุราวๆ 5-14 ปี อาศัยอยู่ตามห้องของบ้านที่เก่าๆ และตามอาคารต่างๆ บางครั้งจะออกมาเล่นกับเด็กซึ่งผู้ใหญ่จะมองไม่เห็น ซาชิกิวาราชิช่วยปกป้องเจ้าของบ้านจากภยันตรายต่างๆ รวมไปถึงสิ่งอัปมงคลที่จะมาย่างกรายเข้ามา หากซาชิกิวาราชิไปอาศัยอยู่ที่บ้านของใครแล้ว จะนำโชคลาภมหาศาลและความมั่งคั่งมาสู่บ้านหลังนั้น แต่เมื่อใดซาชิกิวาราชิจากบ้านนั้นไป ทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ่งเรืองที่เคยมีจะมลายหายไปจนสิ้นและความพินาศจะมาเยือน ซาชิกิวาราชิจะชอบเลือกอยู่บ้านที่ค่อนข้างเก่า บ้านสมัยใหม่ซาชิกิวาราชิอาจจะเลือกเข้าอยู่บ้างแต่ต้องไม่มีสำนักงานในตัวบ้านเพราะซาชิกิวาราชิไม่ชอบที่ๆ มีเสียงอึกทึก การจะให้ซาชิกิวาราชิอยู่กับบ้านใดบ้านหนึ่งนานๆ ต้องดูแลให้เหมาะสมเพราะซาชิกิวาราชิไม่ชอบการเอาใจที่มากเกินไป ด้วยความที่มีนิสัยเป็นเด็ก บางครั้งก็สร้างปัญหาให้ได้เหมือนกัน การพูดคุยแบบสุภาพเป็นวิธีที่ดีกว่าการแสดงอารมณ์โกรธ
เพราะความโกรธสามารถขับไล่ซาชิกิวาราชิไปได้เหมือนกัน

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト