ชุดนักเรียนญี่ปุ่นหรือเครื่องแบบญี่ปุ่นเริ่มทีครั้งแรกในสมัย เมจิ (คศ. 1868-1912) โดยรับวัฒนธรรมของประเทศตะวันตกเข้ามา โดยเครื่องแบบของนักเรียนหญิงได้ใช้แบบ ปกกะลาสีของทหารเรือที่ได้รับความนิยม ส่วนนักเรียนชายจะเป็นเสื้อคอปิดแขนกระบอก ในหนึ่งปีการศึกษาโรงเรียนของญี่ปุ่นจะมีเครื่องแบบ 2 ประเภท มีไว้สำหรับใส่ในฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยเครื่องแบบฤดูร้อนเริ่มใส่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน และเครื่องแบบฤดูหนาวเริ่มใส่ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม แต่บางโรงเรียนอาจจะปรับเปลี่ยนวันตามความเหมาะสม เครื่องแบบนักเรียนของญี่ปุ่นนี้จะมีแค่ระดับมัธยม ส่วนเด็กประถมและนักศึกษาของญี่ปุ่นจะไม่มีเครื่องแบบ

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト