ที่ญี่ปุ่นถ้าหากมีการแข่งกีฬาหรือออกไปทัศนศึกษา เด็กๆจะชอบแขวนตุ๊กตาไล่ฝนเพื่ออธิษฐานไม่ให้ฝนตก

ตุ๊กตาทำมาจากผ้าสีขาว หัวกลมๆและมีการวาดหน้าตาลงไป เด็กๆจะชอบแขวนตุ๊กตาไล่ฝนตัวเล็กๆไว้าที่หน้าต่างเพื่ออธิษฐาน บางครั้งถ้าหากต้องการให้มีฝนตกลงมาก็จะแขวนตุ๊กตาไล่ฝนกลับหัว

ชื่อของตุ๊กตาไล่ฝนนั้นมาจากคำว่า "เทรุ เทรุ โบซุ"
"เทรุ" แปลว่า "แดดออก" และ "โบซุ" แปลว่า "พระ"

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト