ในช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นนิยมส่งจดหมายถึงหากัน ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้อง ญาติ หรือกระทั่งเพื่อน เพื่อไต่ถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกัน โดยจะเริ่มส่งจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรก่อนช่วงก่อนเข้าฤดูใบไม้ร่วง หรือที่เรียกกันว่าช่วง "Risshuu" โดยวันที่ 6 สิงหาคมจะอยู่ในช่วงวันแห่งการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วง ส่วนมากแล้วข้อความในจดหมายหรือไปรษณีย์จะเขียนว่า "Shoshumimai moshiagemasu " ซึ่งหมายถึง "ในช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวทุกวันแบบนี้คุณสบายดีหรือเปล่า" ช่วงต้นเดือมิถุนายนจากที่ทำการไปรษณีย์จะเริ่มเปิดขาย ปรษณียบัตรชุดพิเศษสำหรับส่งในกลางฤดูร้อนหรือ ที่เรียกกันเล่น ๆ ว่า คาโมะเมล์ (Kamo Mail] ซึ่งเป็นคำผสมระหว่าง คาโมเมะ (นกนางนวล) กับ เมล์ (ไปรษณีย์) ซึ่งไปรษณียบัตรนี้จะมีหมายเลขชิงรางวัลและมักจะมีลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ ของฤดูร้อนพิมพ์อยู่บนด้านหน้าของไปรษณียบัตรนั้น

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト