วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ การโค้งคำนับ ซึ่งจากประเทศไทยที่ ยกมือไหว้ หรือ ชาวตะวันตกที่ จับมือทักทาย การโค้งคำนับของชาวญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และการโค้งคำนับของญี่ปึ่นมีความซับซ้อนพอสมควร อย่างเช่น การโค้งคำนับของคนญี่ปุ่นมี 3 ระดับได้แก่ 1. การโค้งทักทาย (Eshaku) เป็นการโค้งแบบทักทายคนที่มีความสนิทสนมเป็นกันเอง 2. การโค้งแบบธรรมดา (Futsuu Rei) เป็นการโค้งแบบธรรมดาทั่วไป สามารถใช้ได้กับทุกเพศวัย 3. การโค้งคำนับแบบนอบน้อม (Saikei Rei) เป็นการโค้งแบบให้ความเคารพกับผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト