ข้าวปั้นญี่ปุ่นหรือโอนิงิรินั้น ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยการนำข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จตักมาไว้บนมือแล้วใส่ไส้ตรงกลาง ส่วนใหญ่แล้วมักจะเห็นข้าวปั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมและมีสาหร่ายแปะอยู่ด้านนอก แต่ที่จริงแล้วนอกจากรูปทรงสามเหลี่ยมยังสามารถทำได้อีกหลากหลายแบบ เช่น ทำเป็นก้อนสามเหลี่ยม, ก้อนกลม, รูปไข่หรือรูปดอกไ้ม้ก็ได้ คนญี่ปุ่นมักจะนำข้าวปั้นนี้ไปทานตอนที่ไปปิกนิคหรือมีงานแข่งขันกีฬาเพราะสามารถพกพาและรับประทานได้ง่าย

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト