คนญี่ปุ่น ยังคงมีความเชื่อเรื่องเครื่องรางที่จะช่วยให้ตัวเองรอดพ้นจากสิ่งไม่ดี หรือทำให้ตัวเองโชคดี ถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะมีความพัฒนาทางเทคโนโลยีสูง แต่ชาวญี่ปุ่นยังคงยึดถือสิ่งที่ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยมาจนถึงทุกวันนี้ วัยรุ่นญี่ปุ่นนิยมพกเครื่องรางเหล่านี้ติดตัว เพื่อให้ช่วยเหลือตัวเองในเรื่องต่างๆ เช่น เครื่องที่ช่วยให้สอบผ่าน เครื่องรางที่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง เครื่องที่ช่วยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ หรือแม้กระทั่งเครื่องรางที่ช่วยเหลือด้านความรัก ประกอบกับเครื่องรางในสมัยนี้นิยมออกแบบให้ออกมามีสีสัน น่ารัก น่าพกพา หรือดีไซน์เป็นรูปตัวการ์ตูนอย่าง คิตตี้และ โดราเอมอนก็มี ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเป็นอย่างมาก

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト