แมวกวัก ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "มาเนกิ เนโกะ" ชาวญี่ปุ่นนิยมตั้งตุ๊กตาแมวยกหน้าขึ้นไว้หน้าร้านค้าเพิ่อเรียกให้ลูกค้าเข้าร้าน แมวกวักบางตัวยกขาหน้าด้านซ้าย บางตัวจะยกขาหน้าด้านขวา แต่ในปัจจุบันนี้มีบางตัวยกขาหน้า 2 ข้างก็มี แมวกวักของญี่ปุ่นนั้นมีที่มาจากสมัยเอโดะ มีวัดเก่าวัดหนึ่ง ไม่มีผู้คนมาเลย จนมามีแมวตัวหนึ่งสามารถเรียกโชคลาภเข้าวัดแห่งนี้ได้โดยการ ยกขาหน้าขึ้น 1 ข้าง หลังจากนั้นจึงเกิดฝนตกขึ้น ผู้คนจึงพากันเข้ามาหลบฝนภายในวัดแห่งนี้ หนึ่งในจำนวนนั้นเป็นซามูไรผู้ครองแคว้น หลังจากที่มาหลบฝนที่วัดแห่งนี้แล้ว ก็ได้ให้การอุปถัมภ์วัดแห่งนี้มาโดยตลอด

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト