โคโคโรซึเกะเป็นคำโบราณที่ทุกคนเข้าใจดีว่าหมายถึง "เงินโบนัส" คนญี่ปุ่นที่ทำงานหรือที่รู้จักกันในชื่อของ "ซาลารี่ แมน" จะได้รับเงินโบนัสก้อนใหญ่ตอนช่วงสิ้นปีและช่วงกลางปีตอนเดือนมิถุนายน เงินโบนัสของญี่ปุ่นนั้นถือว่าก้อนใหญ่จริงๆ เพราะบางบริษัทมีการจ่ายเงินโบนัสถึง 5 เท่าของเงินเดือน แต่ทั้งนี้ทั้งก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วยว่าเป็นอย่างไร ถึงแม้ว่าจะได้เงินเยอะแต่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็สูงพอๆ กัน

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト