วันที่ 5 เดือนพฤษภาคมของทุกปีที่ญี่ปุ่นจะถือว่าวันฉลองของเด็กผู้ชายเท่านั้น

ทุกบ้านจะมีการประดับธงรูปปลาคาร์ฟตามจำนวนลูกชายของแต่ละครอบครัว และจะมีการบูชาตุ๊กตานักรบซึ่งเรียกว่า "โกะงัสสึ นิงเงียว" เพื่อเป็นการอธิษฐานให้ลูกชายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีการดื่มเหล้าสาเกฉลอง

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト