กิโมโนเป็นเครื่องแต่งกายของชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น กิโมโนมีหลายรูปแบบขึ้่นอยู่กับโอกาส ฤดูกาล และเพศของผู้สวมใส่ ปัจจุบันที่ประเทศญี่ปุ่นเรายังสามารถพบเห็นชาวญี่ปุ่นใส่กิโมโนเดินตามท้องถนนทั่วไป ไม่เพียงแต่คนแก่เท่านั้น วัยรุ่นสมัยนี้ก็นิยมใส่กิโมโนด้วย กิโมโนทำมาจากผ้าแพรหรือผ้าไหมจึงมีราคาแพง และมีความสวยงามมากแล้วราคาอาจสูงถึงล้านเยนเลยทีเดียว เพราะเหตุนี้ชาวญี่ปุ่นจึงนิยมมอบกิโมโนให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลาน

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト