ดาบญี่ปุ่นนั้นจะมีความงดงามอยู่ในตัวเองและจับได้กระชับมือที่สุด ประเทศญี่ปุ่นนั้นได้รับอิทธิพลการทำดาบนี้มาจากประเทศจีน ลักษณะของดาบญี่ปุ่นในยุคก่อนนั้นจะเป็นดาบตรงและคมทั้งสองด้าน มีความยาวประมาณ 3 ฟุตและหนัก ดังนั้นเวลาจะใช้ต้องจับทั้งสองมือแล้วฟันลงไป แต่พอมาถึงยุคกลางและยุคหลัง ดาบญี่ปุ่นนั้นจะสั้นลงและคมเพียงด้านเดียว มีน้ำหนักที่เบาขึ้น ใบมีดโค้งเล็กน้อย เรียกกันว่า "วาคิซากิ"

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト