ร่มญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันทั่้วไปว่า "คาระคาสะ" ในสมัยก่อนจะนำเข้าจากประเทศจีนเสียเป็นส่วนใหญ่ จะทำด้วยผ้าไหมและไม่สามารถพับหุบได้ ซึ่งในสมัยก่อนนั้นไม่ได้ใช้ร่มชนิดนี้เพื่อกันแดดหรือกันฝนหากแต่จะใช้เพื่อแสดงถึงอำนาจและฐานะของขุนนางในสมัยนั้น แม้แต่พระภิกษุเองยังต้องมีร่มไว้เพื่อแสดงถึงยศศักดิ์และสีของร่มนั้นจะเน้นสีที่ไม่จัดจ้าน มีน้ำเบาง่ายต่อการถือ หลังสงครามโลกครั้งที่สองได้มีการผลิตร่มขึ้นในรูปแบบอุตสาหกรรม ได้เปลี่ยนจากผ้ามาเป็นร่มพลาสติกแทน เน้นสีเข้มและใช้กันอย่างแพร่หลาย

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト