ผ้าคาดศีรษะของญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า ฮาจิมาคิ คือผ้าที่เป็นแถบยาวใช้คาดศรีษะและผูกปลายไว้ด้านหลัง แต่เดิมนั้นใช้ประกอบพิธีกรรมในศาสนา ต่อมาเริ่มแพร่หลายมากขึ้นในหมู่คนงาน หรือคนที่ใช้แรงงานในการทำงาน โดยคาดไว้เพื่อป้องกันเหงื่อ และนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบ โดนส่วนมากจะคาดในเวลาที่ใช้สมาธิหรือต้องใช้ความคิดมากๆ โดยผ้าคาดหัวเป็นที่รู้จักมากขึ้นในสมัยสงคตรามโลกครั้งที่ 2 โดยทหารชาวญี่ปุ่นทำสัญลักษณ์อาทิตย์อุทัย และคาดไว้บนศีรษะ คนส่วนมากยังคาด ฮาจิมาคิ เพื่อกระตุ้นตนเองในการทำงานที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก นักกีฬาญี่ปุ่นโยชิโอกะทาคาโนริ ทำให้ตนเป็นจุดดึงดูดความสนใจ เมื่อเขาสวมที่คาดฮาจิมาคิที่ศีรษะในการวิ่งแข่ง 100 เมตร ปัจจุบันนี้นักกีฬาทั่วโลกสวมที่คาดศีรษะชนิดนี้กันทั้งนั้น

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト