เกอิชา ในยสมัยศตวรรษที่ 17 นั้นเป็นผู้ชายให้ความบันเทิงด้วยการร้องรำและร้องเพลง เกอิชาที่เป็นผู้หญิงเริ่มปรากฎขึ้นในสมััยศคววรณที่ 18 และทำหน้าที่เดียวกันกับเกอิชาที่เป็นผู้ชายคือ ให้ความบันเทิงแก่แขกด้วยการร้องรำ เล่นดนตรีตามงานเลี้ยง เกอิชาสมัยใหม่ก็ยังคงยึดถือและทำตามธรรมเนียมเก่าของเกอิชา คือ มอบความบันเทิงในงานเลี้ยงต่างๆ เกอิชานั้นมีความสามารถหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการชงชา ร้องเพลง จัดดอกไม้ เล่นดนตรี มารยาท ฟ้อนรำ ไปจนถึงการเดิน อาจจะกล่าวได้ว่า "เกอิชา เป็นศิลปะเดินได้" เพราะคนที่จะมาเป็นเกอิชานั้นต้องได้รับการฝึกฝนศิลปะแขนงต่างๆ จึงทำให้ค่าตัวของเกอิชามีราคาสูง และเหล่าเกอิชาจะมีกฎอยู่หนึ่งข้อก็คือ จะไม่พักค้างคืนกับแขก

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト