"ฟุโรชิกิ" เป็นผ้าผืนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ใช้ห่อของหรือใส่ของสำหรับคนญี่ปุ่น ทำจากผ้าไหม ผ้าป่านหรือผ้าชนิดอื่นๆ ใช้ห่อกล่องข้าวหรือห่อหนังสือ ฟุโรชิกิเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเพราะมีน้ำหนักเบาและพับเก็บได้ง่ายเมื่อต้องการใช้ เมื่อ 30 ปีที่แล้วฟุโรชิกินั้นมีราคาแพงมากเพราะทำจากวัสดุเนื้อดีและมีลวดลายสวยงาม นิยมให้เป็นของขวัญและใช้ถือเป็นเครื่องประดับที่คู่กับกิโมโน วิธีการห่อและมัดนั้นมีหลากหลายรูปแบบจนถึงกับมีการเปิดโรงเรียนสอนศิลปะการมัดฟุโรชิกิเลยทีเดียว

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト