เครปญี่ปุ่น หรือเครปแบบเย็น เป็นขนมที่เป็นที่นิยมทานกันมากในวัยรุ่นญี่ปุ่น เรียกว่าคุเร่ปุ เครปจะมี 2 แบบคือ แบบนิ่มมากๆ หรือ กึ่งนิ่มกึ่งเหนียว

เครปญี่ปุ่นเป็นขนมที่ วิวัฒนาการมาจากขนมของประเทศฝรั่งเศส ที่เรียกว่า เครป รสชาติจะถูกปรับเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยจากของดั้งเดิม ริมขอบแผ่นแป้งเครปที่กรอบนิดๆปนความเหนียวนุ่มบางๆของแผ่นแป้ง เราจะทานแบบเป็นของหวานหรือของว่างได้ตามสถานการณ์ เครปเย็นส่วนมากจะใส่กรวยกระดาษ แล้วห่อด้วยใส้ข้างใน เราสามารถเลือกใส้ที่เราต้องการได้ตามใจชอบ

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト