ชาวญี่ปุ่นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโชคลางของตัวเลข ไม่แพ้ชาวไทยและชาวตะวันตก แต่ว่าตัวเลขที่ชาวญี่ปุ่นถือว่าเป็นเลขอัปมงคลนั้นคือ เลข 4 และเลข 9 สำหรับคนญี่ปุ่นแล้วเลข 4 และเลข 9 จะถือว่าเป็นเชื่อไม่ดี อาจจะทำให้โชคร้าย เพราะว่า เลข 4 ในภาษาญี่ปุ่นนั้นออกเสียงว่า "ชิ" เหมือนกับคำว่า "ชินุ" หมายถึงความตาย และเลข 9 ออกเสียงว่า "คุ" แปลว่า ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน และความลำบากยากแค้น ถึงถือได้ว่าตัวเลขทั้ง 2 ตัวนั้นเป็นตัวเลขต้องห้าม ในโรงพยาบาลหรือโรงแรมในหลายๆ แห่งจะไม่มีห้องหมายเลข 44 49 94 99 ให้เห็นเลย หรืออาจจะไม่มีชั้น 4 หรือชั้น 9 เลย คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันจะไม่ค่อยเชื่อถือในเรื่องแบบนี้แล้ว แต่ว่าคนรุ่นเก่าๆ ยังคงยึดถืออยู่ อย่างในสมัยที่มีกล้องถ่ายรูปเข้ามาแรกๆ คนญี่ปุ่นจะไม่ยืนถ่ายรูปเรียงกัน 3 คน เพราะเชื่อว่า คนที่ยืนตรงกลางจะตายหรือเจ็บป่วย

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト