ที่ญี่ปุ่นจะมีวัฒนธรรมอย่างหนึงในหมู่เด็กสาว นั่นคือการขอกระดุมเม็ดที่ 2 จากรุ่นพี่ หรือชายหนุ่มที่ตัวเองหลงรักมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกในวันพิธีจบการศึุกษา ในช่วงเดือนมีนาคม โดยเด็กสาวของญี่ปุ่นเชื่อว่า ถ้าหากว่าได้กระดุมเม็ดที่ 2 มาจากคนที่ตัวเองหลงรักแล้ว ก็ถือว่าจะได้ครอบครองหัวใจของเขาคนนั้นด้วย นั่นก็เพราะว่า กระดุมเม็ดที่ 1 อจะอยู่ติดกับคอ แต่ว่ากระดุมเม็ดที่ 2 อยู่ติดกับหัวใจนั่นเอง

メインメニュー

วัฒนธรรมญี่ปุ่น一覧

携帯サイト