เริ่มต้นเมื่อ 21 ปีก่อน ในปี ค.ศ. 1962 เมื่อสภาเทศบาลเขตชิบะ กรุงโตเกียว (Tokyo) ได้ตกลงให้บริษัทโอเรียนเทิ่ล แลนด์ วางผังการปรับปรุงพื้นที่ในเขตอุระยะสึ เป็นพื้นที่จรดปากแม่น้ำเอโดะของอ่าว โตเกียว ซึ่งมีเนื่อที่ถึง 874 เฮคตาร์ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวโตเกียวที่นับวันจะมีพลเมืองแออัดมาก ขึ้น จนแทบจะหาอากาศบริสุทธิ์ไม่ได้ บริษัท โอเรียนเทิ่ล แลนด์ จึงทำการติดต่อบริษัท วอลท์ ดิสนีย์ โปรดักชั่น แห่งสหรัฐอเมริกาโดยเอาแนวรากฐาน หลักความมุ่งมั่นเดิมของการ
สร้างดิสนีย์แลนด์ และดิสนีย์เวิร์ลด์ มารวมกัน เพื่อสร้างอาณาจักรแห่งโลก หฤหรรษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขึ้นเป็นแห่งที่สามของวอลท์ ดิสนีย์ ในดินแดนญี่ปุ่น ในพื้นที่ 874 เฮคตาร์ ของตำบลอุระยะสึ นั่นเอง

ตามสัญญาซึ่งได้ลงนามกันในปี ค.ศ. 1979 ได้ระบุให้สวนสนุกแห่งนี้มีชื่อว่า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland) และกำหนดให้บริษัท วอลท์ ดิสนีย์ เป็นผู้ให้และวางผังโครงการหลักของสวนสนุกรวมถึงการออกแบบระบบเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในการดำเนินการส่วนต่างๆ ไปจนถึงเพลงต่างๆ ที่ใช้ในอาณาจักรมหัศจรรย์ วอลท์ ดิสนี่ย์ ทั้งสองแห่งในสหรัฐอเมริกาก็จะนำมาให้ที่นี่ด้วย ส่วนบริษัท โอเรียนเทิ่ล แลนด์ จะต้องรับผิดชอบในการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ตามที่ผังวางไว้ทุกอย่าง ซึ่งคาดว่าจะต้องสูญค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงินกว่า 500 ล้านเหรียญ สหรัฐ (ประมาณ 11,500 ล้านบาท)

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト