เทศกาลแห่งความสุขที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่คุณจะไม่สามารถลืมเลือนได้เมื่อคุณได้มาเยือนที่นี่ คือ เทศกาลหิมะ ที่เมืองซัปโปโร ประเทศญีปุ่น

เทศกาลหิมะจัดขึ้นทุกปีเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ทุกเดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลนี้เป็นที่สนใจไปทั่วโลก รวมทั้งชาวญี่ปุ่นเองด้วย เทศกาลหิมะที่เมืองซัปโปโร แบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ บริเวณโอโดะริ (Odori) ซุซุกิโนะ (Susukino) และบริเวณ คอมมูนิตี้ โดม ทสึโดเมะ ที่นี่มีการแกะสลักน้ำแข็งขนาดใหญ่เป็นรูปต่างๆ เช่น ตัวการ์ตูนต่างๆ หอคอย วัดที่มีชื่อเสียง โดยค่าผ่านประตูผู้ใหญ่เสียคนละ 700 เยน

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト