คลองโอตารุ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ตั้งอยู่ในฮอกไกโด มีความยาว 1.5 กิโลเมตร แต่ก่อนที่นี่เป็นคลองน้ำครำสกปรก ต่อมาได้ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

คลองโอตารุสร้างเมื่อปี 1923 สร้างขึ้นจากการถมทะเล ในอดีตคลองโอตารุใช้เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าจากท่าเรือมาเก็บยังโกดังต่าง ๆที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมคลอง การเดินทางไปคลองโอตารุ วิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด คือ นั่งรถไฟเจอาร์จากสถานีซัปโปโร ใช้เวลาเดินทาง 30-40 นาที ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึกและลานเบียร์ ในหน้าร้อนมักจะมีคนมานั่งวาดรูปริมคลองยามเย็น ส่วนในหน้าหนาวจะมีการปั้นตุ๊กตาหิมะเรียงรายรอบคลอง

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト