ฮอกไกโดเป็นแหล่งกำเนิดของเบียร์ในญี่ปุ่น โรงงานเบียร์ซัปโปโรปัจจุบันตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งแรกและแห่งเดียวของญี่ปุ่น

การกลั่นเบียร์ครั้งแรกเกิดขึ้นที่ซัปโปโร แล้วยังส่งออกไปจำหน่ายที่ต่างประเทศ ตัวอาคารสร้างจากอิฐแดง มี 3 ชั้น โดยเข้าชมลงมาจากชั้น 3 อธิบายตั้งแต่ การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวบาร์เลย์ การหมัก และกลั่นออกมาเป็นเบียร์ ลงมาถึงชั้น 2 จะเป็นบาร์ย่อมๆ มีเบียร์ให้ชิมในราคา 3 แก้ว 3 แบบ 400 เยน

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト