ปราสาทชูริเป็นปราสาทแบบริวกิว ตั้งอยู่บนเกาะโอกินาว่า ไม่ทราบช่วงเวลาที่สร้างโดยแน่ชัด เคยเป็นพระราชวังเมื่อปี 1945 แต่ในศึกโอกินาว่าปราสาทแห่งนี้ได้ถูกทำลายลงเหลือแค่กำแพงเมืองเพียงเล็กน้อย ในปี 1992 ได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่โดยอาศัยการอ้างอิงจากภาพบันทึกทางประวัติศาสตร์ และบริเวณปราสาทมีสถานที่จุดเด่นที่สำคัญคือ ประตูชูเรอิซึ่งเป็นประตูหลักของปราสาทและทามะอุดันซึ่งเป็นสุสานหลวงอยู่ถัดจากปราสาทชูริ

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト