ชินจูกุตะวันตก

ถ้าต้องการชมภูมิทัศน์ที่ดูโออ่าสง่างามกว่านี้ ก็เดินมาตามยาซุคุนิดดริซึ่งอยู่ใต้ทางรถไฟ เพื่อไปยังด้านตะวันตกของชินจูกุ เดินเรื่อยมาจนถึงตึกแฝดสูงเสียดฟ้าอันเป็นที่ตั้งของ ที่ทำการรัฐบาลกรุงโตเกียว ซึ่งมีการออกแบบและก่อสร้างในช่วงเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่ภาวะฟองสบู่

เมื่อช่วงทศวรรษ 1980 รูปลักษณ์ของมันราวกับจะประกาศว่าปัจจุบันโตเกียวคือมหานครอันยิ่งใหญ่ที่ สุดแห่งหนึ่งในโลก

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト