ซัปโปโร เป็นเมืองใหญ่อันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น แต่เป็นเมืองใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ด้วยจำนวนประชากรราว 1.9 ล้านคน เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การศึกษา การค้า กีฬาและความบันเทิง มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกชมมากมายตามความสนใจ

ซัปโปโรกลายเป็นเมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ในปี พ.ศ. 2412 เมื่อมีการตั้งรัฐบาลท้องถิ่นฮอกไกโดขึ้นที่นี่พร้อม ๆกับที่ฮาโกดาเตะ หลังจากนั้นรัฐบาลกลางจากโตเกียวได้เลือกซัปโปโร เป็นศูนย์กลางการปกครองของเกาะฮอกไกโด

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト