ซัปโปโร เป็นคำในภาษาไอนุ แปลว่า เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งก็ตรงตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของเมืองที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม โดยมีแม่น้ำโทโยฮิร่า (Toyohira River) ไหลผ่านเมืองด้านตะวันออก แต่ทางตะวันตกนั้นมีแนวเทือกเขาสูงตั้งขนานไปทางเหนือใต้อีกหลายลูก จึงทำให้มีจุดชมวิวบน
ยอดเขาโมอิวะ (Mt. Moiwa) ที่มองลงมาจะเห็นซัปโปโรได้ทั้งเมือง

ผังเมืองของซัปโปโรได้มีการวางแบบแปลนเป็นลักษณะตารางสี่เหลี่ยม มีถนนหนทางและทางเท้าที่กว้างขวาง จึงดูเป็นระเบียบ โดยมีสวนโอโดริยาว 1.5 เมตร พาดผ่านกลางเมืองในแนวตะวันตก-ตะวันออก แบ่งตัวเมืองออกเป็นซีกด้านเหนือ-ใต้ การบอกตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่หรือแยกต่าง ๆจึงใช้การบอกพิกัดโดยอ้างอิง โดยให้ปลายสวนด้านตะวันตก ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง (ใกล้ TV Tower) เป็นจุดศูนย์กลางในการแบ่งเมืองออกเป็น 4 ส่วน เช่น Clock Tower ตั้งอยู่ที่ตำแหน่ง North1,West2 ชาวเมืองก็จะรู้ว่าตั้งอยู่ที่บล็อกที่ 1 ทางเหนือตัดกับบล็อกที่ 2 ทางตะวันตก รวมทั้งสี่แยกไฟแดง ก็จะบอกพิกัดแบบนี้บนป้ายจราจรแทนการบอกชื่อถนน

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト