วัดซังจูซังเง็นโด เคยเป็นฉากถ่ายภาพกีฬายิงธนูบ่อยๆ วัดนี้จัดงานเทศกาลยิงธนูอันโด่งดังในวันที่ 15 มกราคมของทุกปี วัดซังจูซังเง็นโดบูรณะครั้งหลังสุดในปี 1266 หลังคาวิหารมีความยาว 60 เมตร รองรับด้วยเสา 33 ต้น ผนังระหว่างเสามีซุ้มเว้าเข้าไป 33 ซุ้ม

ภายในวิหารประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร พร้อมเหล่าสาวกอีกหนึ่งพัน ซึ่งมีใบหน้าที่ล้วนต่างกัน เดินตามเนินซึ่งอยู่บนถนนฮิงาโดริทางด้านทิศตะวันออก

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト