คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ (Otaru Unga) มีความยาว 1.5 กิโลเมตร น้ำในคลองเมื่อก่อนเป็นน้ำครำสกปรก เพราะตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือ ต่อมาได้รับการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยมีโกดังเก่าที่ถูกปรับปรุงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่ริมคลอง

ในอดีตคลองโอตารุใช้เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าจากท่าเรือมาเก็บยังโกดังต่าง ๆที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมคลอง มีสะพานหินทอดข้ามสะพานอยู่ 3 แห่ง ปัจจุบันโกดังต่าง ๆ ถูกอนุรักษ์ไว้อยู่ครบ แต่ปรับเปลี่ยนสถานะใหม่ให้เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึกและลานเบียร์

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト