พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีตั้งอยู่ที่ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ อาคารสองชั้นเก่าแก่ ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ในวันหยุดจะมีการจัดแสดงโชว์กล่องดนตรีและหีบเพลง มีกล่องดนตรีสำเร็จรูปจำหน่าย และสามารถที่จะสั่งทำกล่องดนตรีขึ้นมาตามใจชอบเราได้ โดยเลือกเพลง กล่อง ตุ๊กตาประดับต่างๆ ขึ้นเอง ราคาตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นเยน

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト