ปราสาทโอซาก้ามีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดโอซาก้า สร้างขึ้นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัดโอซาก้า เมื่อปีค.ศ. 1583 โดย โทโยโทมิ โคคุงาวะ นักรบผู้เป็นทั้งไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หอคอยของปราสาทหรือส่วนที่เรียกว่า "Tenshukaku" สร้างเสร็จหลังจากนั้น 2 ปี หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ตระกูลโทโยโทมิถูกฆ่าล้างตระกูล Tenshukaku ก็ถูกทำลายลงย่อยยับ ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปีค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหายย่อยยับอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ปราสาทโอซาก้าไม่มี Tenshukaku มานานปี จนกระทั่งในปี 1931 นายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้า นาย Seki ได้ขอรับเงินบริจาคจากชาวเมืองจำนวนหนึ่งล้านห้าแสนเยน (เท่ากับราว 75,000 ล้านเยนในปัจจุบันนี้) มาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวย งาม

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト