ปราสาทโอซาก้าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองโอซาก้า มีประวัติศาสตร์และความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยอดีต ปัจจุบันภายใยปราสาทได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงวัตถุมีค่า เอกสารเก่าแก่ และประวัติของเมืองโอซาก้า

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト