ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟอยู่หลายลูกด้วยเหตุนี้จึงทำให้ที่ญี่ปุ่นมีบ่อน้ำพุร้อนอยู่หลายแห่ง ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ชื่นชอบการอาบน้ำพุร้อนมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนกลายเป็นวิถิชีวิตของชาวญี่ปุ่นเรื่อยมา ในปัจจุบันบ่ออาบน้ำในญี่ปุ่นมีอยู่หลายประเภท เช่น บ่อทราย ซึ่งผู้อาบจะถูกกลบด้วยทรายร้อน บ่อโคลน และห้องอบไอน้ำ และนอกจากนี้ยังมี "อะชิยุ" ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนตื้นๆ สำหรับแช่เท้า พบได้ตามทางเดินของสปารีสอร์ทน้ำพุร้อนและสามารถแช่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト