หมู่บ้านนินจาที่เมืองอิงะ ประเทศญี่ปุ่น อยู่ในหมู่บ้านอูเอะโนะอิจิ เป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นเพื่อจำลองบรรยากาศสมัยเมจิของประเทศญี่ปุ่น การสาธิตการต่อสู้ของนินจา รวมทั้งการเปิดให้เข้าชมบ้านของนินจา

เมื่อเดินทางด้วยรถไฟไปถึงที่หมู่บ้านนินจา จะมีรถไฟที่เพนท์ลายนินจาทั้งขบวน รวมทั้งรอบสถานีก็ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์นินจา เช่นบนกระจก พอถึงเข้าไปที่หมู่บ้านก็จะมีคนแต่งชุดนินจาคอยออกมาต้อนรับ รวมทั้งหุ่นนินจาถือป้ายต่างๆ ที่แสดงให้ดูบ้านของนินจา จะเสียค่าเข้าชมคนละ 700 เยน โดยจะมีสาวไกด์นินจาคอยนำชมรอบๆบ้าน โดยจะให้เห็นทุกมุมของบ้านที่ใช้เป็นที่ซ่อนตัวของนินจา อุปกรณ์ต่างๆของนินจา เช่นพวกอุปกรณ์ปีนกำแพง ดาวกระจาย ดาบ อาวุธลับ มีวีดีโอสาธิตการทำงานของนินจา

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト