สวนสาธารณะนาระ (Nara Park) มีพื้นที่กว้าง 2 กิโลเมตร ยาว 4 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองติดกับเชิงเขาวาคาคุสะยาม่า (Wakakusa-yama Hill)

นอกจากพื้นที่สีเขียวซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้แล้ว ยังเป็นสถานมรดกโลกของวัดโทไดจิ (Todaiji) วัดโคฟุกุจิ (Kofukuji) และศาลเจ้าคาสุกะไทซะ (Kasuga Taisa) โดยมีฝูงกวางอาศัยอยู่อย่างอิสระ มีโคมหินเรียงอยู่กว่า 20000 ต้น การเที่ยวชมต้องเดินเท้า

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト