ปราสาทนาโงย่า หรือนาโงย่าโจ สร้างโดยโชกุนโทกุงาวะ อิเอยาสุ เมื่อปีพ.ศ.2153 ในสมัยเอโดะ ซึ่งมีกรุงโตเกียวเป็นเมืองหลวง เพื่อให้เป็นฐานบัญชาการอีกแห่งหนึ่ง โดยแต่งตั้งบุตรชายคนที่เก้าเป็นไดเมียว ให้เป็นผู้ปกครองเมืองนาโงย่า


ผ่านคูเมืองและกำแพงหินสูงหลายชั้นเข้าไป จึงได้มีโอกาสเห็นปราสาทนาโงย่าตั้งสง่างามอยู่บนฐานหินขนาดใหญ่ซึ่งตั้งเรียงซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบและเข้ามุมเหลี่ยมได้อย่างพอดีหน้าทึ่ง บนยอดปราสาทเห็นปลาโลมาสีทองคู่หนึ่ง ตัวผู้หนึ่งตัว ตัวเมียหนึ่งตัว หุ้มด้วยทอง 18 K หนักตัวละ 44 กิโลกรัม ประดับอยู่บนยอดสุดของหลังคา เชื่อว่าเป็นเครื่องคุ้มครองปราสาทและชาวเมืองนาโงย่า จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนาโงย่ามาจนถึงทุกวันนี้โดยชาวญี่ปุ่นเรียกโลมาสีทองคู่นี้ว่า "คินซาชิ" (Kinshachi) หรือ"ซาชิโฮโกะ"(Shachihoko)

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト