ปราสาทที่เห็นในปัจจุบัน ไม่ใช่ปราสาทดั้งเดิมที่สร้างขึ้นตั้งแต่แรกเหมือนปราสาทฮิเมจิ เพราะตัวปราสาทถูกทำลายไปเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเมืองนาโงย่าถูกกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรถล่มราบเป็นหน้ากลอง เมืองทั้งเมืองพินาศย่อยยับ จนถึงกับต้องได้วางผังเมืองใหม่ นั่นจึงส่งผลให้นาโงย่า เป็นเมืองทันสมัย ถนนหนทางกว้างขวาง อาคารบ้านเรือนเต็มไปด้วยอาคารทันสมัยของบรรดาตึกสูง รวมทั้งปราสาทนาโงย่าหลังใหม่ที่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่บนฐานหินอันเดิมเมื่อปีพ.ศ.2502 โดยพยายามคงรูปลักษณ์ภายนอกให้เหมือนของเดิมมากที่สุด ส่วนภายในจัดเป็นพิพิธภัณฑ์รูปแบบทันสมัย


ภายในปราสาทติดแอร์เย็นฉ่ำ จะเห็นข้าวของเครื่องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ แบบจำลองการกรีฑาทัพในสมัยเอโดะ ที่ชั้น 3 มีรูปโลหะปลาโลมาที่เคยใช้ประดับอยู่บนยอดปราสาทตั้งแสดงอยู่หลายแบบ ทั้งแบบที่เป็นเหล็ก แบบหุ้มทองสีเหลือง หรือแกะจากไม้ก็มี รวมทั้งของเดิมที่ถูกระเบิดทำลาย จนทำให้ปลาโลมาเว้าแหว่งไปก็มีให้ได้ชม

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト