ทะเลสาปบิวะ เป็นทะเลสาปน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นทะเลสาปที่มีชื่อเสียงเก่าแกเป็นอันดับ 3 ของโลก แต่เดิมมีชื่อว่า "ทะเลสาปโอมิ" อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวงเก่าสอย่างเกียวโต ด้วยความที่อยู่ใกล้กับเมือหลวงเก่านั้น ทะเลสาปแห่งนี้จึงปรากฏในเห็นอยู่ในวรรณกรรมของญี่ปุ่นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะกวีนิพนธ์และบันทึกประวัติศาสตร์ทางสงคราม เนื่องด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทำให้นักธรรมชาติวิทยาของญี่ปุ่นค้นพบสิ่งมีชีวิตกว่า 1,100 ชนิดในบริเวณนี้ และมีถึง 58 ชนิดที่ไม่พบในที่แห่งอื่นในโลกเลย ความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลสาบบิวะก็ถูกคุกคามโดยปลาต่างถิ่น อย่างเช่น black bass และ bluegill โดยพันธุ์ปลา bluegill ถูกนำมาถวายแด่องค์จักรพรรดิ แล้วถูกปล่อยลงสู่ทะเลสาบเพื่อให้เป็นอาหารของปลาอื่น ส่วน black bass ถูกนำเข้ามาเพื่อเป็นปลาสำหรับกีฬาตกปลา

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト