เกียวโต เป็นอีกเมืองที่นั่งท่องเที่ยวทั้งหลาย เมื่อเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้ว ก็อดใจไม่ได้ที่จะมาท่องเที่ยวในเมืองนี้ เมืองเกียวโตเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เนื่องจากเคยเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น เรามักจะเห็นศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงาน มีวัดวาอาราม อยู่ไม่น้อย ถึงเกียวโตจะเป็นเมืองที่พื้นที่ค่อยข้างน้อย แต่ท่านก็ไม่สามารถเที่ยวชมความงานของเมืองได้เพียงวันเดียว เพราะสถานที่ท่องเที่ยวมีมากมายหลายสถานที่

สถานที่ท่องเที่ยวอันล้ำค่านั้นซ่อนตัวอยู่บนเนินรายรอบด้านนอกกำแพง เมืองเก่าและตามถนนสายแคบ แม้ความเจริญทันสมัยรุกล้ำรวดเร็วทว่ายังพบเห็นบ้านเรือนแบบเก่ามากมายตาม ตรอกแคบๆ โดยลักษณะตัวเรือนด้านหน้าเป็นแนวเส้นตรงมีบานประตูกระดาษเลื่อน กรอบหน้าต่างฝังในผนังดินหรือผนัง ตารางไม้ระแนง มีม้านั่งยาวและแขวนม่านไม้ไผ่ ลักษณะเด่นก็คือข้างผนังด้านนอกของบ้านวางไม้ไผ่ ยื่นล้ำออกมาสัก 1 ฟุตเรียงเป็นแนวรั้ว ระวังภัยจากการจราจรบนถนน ซึ่งเรียกกันว่า รั้วกั้นสุนัข

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト