สร้างตั้งแต่ พ.ศ.1253 ถือเป็นวัดประจำตระกูลฟูจิวารา(Fujiwara) ที่ขึ้นครองอำนาจในกลางศตวรรษที่ 17 สืบทอดมาหลายรุ่นกว่า 500 ปี แม้จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่โตเกียวแล้ว ตระกูลนี้ก็ยังให้การอุปถัมป์ทำนุบำรุงวัดนี้อยู่มิได้ขาด

ในอดีตวัดนี้เคยมีสิ่งก่อสร้างตั้งอยู่ภายในมากกว่า 175 หลัง ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่หลัง คือ เจดีย์ 5 ชั้นที่สูงเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น สร้างในปี พ.ศ. 1969 แทนของเดิมที่เก่าแก่มาก ส่วนอีกเจดีย์ สูง 3 ชั้น เป็นของดั้งเดิมตั้งแต่แรก สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.1686

ศาลาหลักของวัดคือศาลาโทคอนโดะ (Tokondo Hall) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัด อีกด้านหนึ่งคือพิพิธภัณฑ์ของวัด (Temple Museum) เป็นที่เก็บรักษาพระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูปและรูปหล่อของยักษ์ที่เคยยืนเฝ้าประตูทางเข้าวัดที่หน้าตาสวยงามไม่น่ากลัวเหมือนวัดอื่นๆ

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト