เมืองโกเบมีลักษณะคล้ายธรณีประตูมากกว่า ด้วยลักษณะเป็นเชิงผาแคบยาวซึ่งถูกบีบอยู่ตรงกลางระหว่างภูเขาและอ่าวโอซาก้า โกเบมีชื่อเสียงในด้านท่าเรือ ไข่มุก อุตสาหกรรม แฟชั่นเครื่องแต่งกาย

และที่พลาดไม่ได้ก็คือเนื้อวัวเมืองแห่งนี้ไร้สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ระดับโลก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงผ่านเลยไป บริเวณที่เป็นจุดสำคัญของโกเบ คือ ซันโนมิยะ ซึ่งเป็นย่านบันเทิงและจับจ่ายซื้อของที่ผู้คนนิยม จากสถานีรถไฟฮังคิว ไปทางทิศเหนือ ให้มองหาคิตะโนะซกกะโดริ ถนนที่ขึ้นสู่เนินเขาตัดผ่านอินเดียโซเชียลคลับ ถึงคิตะโนะโจซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม ปัจจุบันอาคารหรูหราทรงยุโรปและอเมริกันหลากหลายแนว ตั้งอยู่ปะปนไปกับร้านขายเสื้อผ้าและภัตตาคารทันสมัยบนเนินเขา และเปิดให้เคนทั่วไปเข้าชม

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト