โกเบอยู่ห่างจากโอซาก้าไปทางตะวันออก 33 กิโลเมตรเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเฮียวโกะ หนึ่งในสิบจังหวัดใหญ่ของญี่ปุ่น ตัวเมืองโกเบเองตั้งอยู่ระหว่างทะเลและเทือกเขา Rokko จึงมีบรรยากาศที่สวยงาม มีนักท่องเที่ยวทั้งจากในและนอกประเทศมาเยือนเป็นจำนวนมาก ท่าเรือน้ำลึกของโกเบนับเป็นหนึ่งในจำนวนท่าเรือของญี่ปุ่นที่เปิดทำการค้ากับต่างประเทศในสมัยต้นๆ

เมืองโกเบใน ปัจจุบันยังคงความงามทั้งในฐานะของเมืองท่าเก่าแก่และปัจจุบันไว้ และถึงแม้จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในค.ศ.1995 ก็ตาม หลังจากนั้นไม่นาน โกเบก็สามารถฟื้นฟูตนเองกลับ มาสวยงามมีเสน่ห์เช่นในอดีตได้อีกครั้งหนึ่ง

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト