ปราสาทฮิเมจิเป็นปราสาทญี่ปุ่นตั้งอยู่ในจังหวัดเฮียวโงะ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่รอดพ้นจากยุคสงคราม ได้รับการยกย่องจากยูเยสโกว่าเป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติของญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมปี 1993 ปราสาทฮิเมจินั้นเป็น 1 ใน 3 อันดับของปราสาทที่มีความงดงามที่สุดในญี่ปุ่น อีก 2 แห่งคือ ปราสาทมัตสึโมโตะ และปราสาทคุมาโมโตะ ปราสาทฮิเมจินั้นเป้นปราสาทที่มีนักท่องเที่ยวมาชมความงามมากที่สุดในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่เรียกปราสาทแห่งนี้ว่า ปราสาทนกกระสาขาว เพราะผิวนอกของปราสาทมีสีขาวสว่าง

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト