สถานที่ที่เราต้องเที่ยวใน Hakodate นั้นมีมากมายได้แก่ Mt. Hakodate อันเป็นเนินเขาสูงไม่มาก มองลงมาจะเห็นเมืองกว้างไปทั่ว และเป็นสถานที่ที่เราจะดู Night view อันลือลั่นนั่นเอง Morning Market เป็นบริเวณที่มีตลาดขายปูยักษ์หน้าตาคล้ายแมงมุม ขายาว ๆ และตลาดสด, Motomachi หรือย่านเมืองเก่า เป็นย่านที่สมัยมาตั้งบ้านตั้งเมืองมีที่เที่ยวตรึม ทั้งวัดคาทอลิก วัดกรีกออโธดอกซ์ และวัดญี่ปุ่น

รวมทั้งที่ว่าการเมืองด้วย Fort Goryokaku เป็นฐานทัพเรือรูป 5 เหลี่ยม จะสวยมากหน้าดอกไม้ และเมื่อดูระยะไกล เค้าจะมีการจัดเทศกาลด้วยแต่ก็เป็น Hilight อีกเช่นกัน สำหรับ Onuma อยู่ในเขตเมือง Hakodate นี้เช่นกัน สถานที่เที่ยวอื่น ๆ เช่น Trappistine Convent ที่มีรูปปั้นแม่พระมาเรีย, Miharashi Park และแถบ Water front อันเป็นบริเวณหน้าอ่าว มีร้านค้า ท่าเรือใกล้ ๆ กับตลาดเช้า และสถานีรถไฟ JR Hakodate และ MeijiKan Post office อันเป็นตึกเก่าที่สวยมาก

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト