เมื่อกล่าวถึงรูปปั้นหมาผู้จงรักภักดีต่อเจ้าของนั้น คนญีปุ่่นจะนึกถึงรูปปั้นหมาฮาจิโกะที่ชิบูย่า แหล่งช๊อปปิ้งสุดหรูใจกลางเมืองโตเกียว

รูปปั้นหมาฮาจิโกะ ถือว่าเป็นจุดรวมของคนที่มายืนรอนัดเจอกันที่นี่ เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่เด่นชัด กล่าวกันว่ารูปปั้นนี้เกิดขึ้นเพราะรำลึกถึงหมาผู้ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของที่ต้องมาขึ้นรถไฟฟ้าสถานีชิบูย่าทุกวัน หมาอาจิโกะก็ไปรอรับเจ้านายกลับบ้านทุกวันเป็นเวลาหลายสิบปี จนกระทั่งเจ้านายของฮาจิโกะเสียชีวิต แต่หมาฮาจิโกะก็ยังคงมารอเจ้านายของมันทุกวัน เรื่องนี้ถือว่าสร้างความประทับใจสำหรับคนญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト