ตลาดปลาสึคิจิตั้งอยู่ในเขตสึคิจิ จังหวัดโตเกียว โดยมีการประมูลปลาสดๆกันที่นี่ในช่วงตอนเช้า ผู้ที่ซื้อหรือประมูลไปก็จะนำปลาไปแล่เพื่อขายให้ลูกค้ารายย่อยอีกที หรือเพื่อนำไปทำซูชิตามร้านอาหารต่างๆ

ตลาดปลาจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนในและส่วนนอก ส่วนในจะประกอบไปด้วยท่าเรือ พื้นที่ขนส่งสินค้า ห้องเย็น แผงขายส่งอาหารทะเล รวมทั้งสถานที่ประมูลปลา ส่วนนอกประกอบไปด้วยร้านเครื่องครัว อุปกรณ์ทำอาหาร อาหารทะเลแปรรูป รวมไปถึงร้านอาหารต่างๆ ที่นี่จะหมดเวลาซื้อขายในช่วงเช้าเท่านั้น เพราะจะคำนึงถึงความสดของปลา ตลาดปิดในวันอาทิตย์ วันหยุดราชการ การประมูลปลาจะเริ่มในช่วง 6.00 น.และจะค่อยๆซาลงจนจบลงในช่วง 07.00-08.00 น. ใครที่ชอบทานปลาสดต้องไม่พลาดที่นี่

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト