พิพิธภัณฑืเรือนจำอาบาชิริ (Abashiri Prison Museum) ถูกสร้างขึ้นในปี 1890 เพื่อคุมขังนักโทษที่ก่อคดีอาชญากรรมอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญมากกว่า 1,000 คน โดยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษจากซีรี่ส์เกี่ยวกับยากูซ่าในยุค 1960 โดยฝีมือของผู้กำกับอิชิเอะ เทรุโอะ (Ishii Teruo)และต่อมาในปี 1984 ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่โดยย้ายสถานที่คุมขังนักโทษเดิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เรือนจำ และ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ในปี 1985 ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เปิดที่มีความทันสมัย ใกล้เชิงเขาเทนโต(Mount Tento)ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการ เก็บรวบรวมเรื่องราววิถีชีวิตประจำวันของนักโทษ และจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารกว่า 12 หลังซึ่งล้วนแต่่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเรือนจำในอดีตไม่ว่าจะเป็นอาคารเรือนจำหลัก ศาล โรงอาบน้ำ ห้องทรมานนักโทษและห้องขัง

พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริ เปิดให้เข้าชม
ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ในเดือนเมษายน
ถึงเดือนตุลาคม 09.00-17.30 น. ในเดือนพฤศจิกายน
ถึงมีนาคม ค่าเข้าชม คนละ 1,050 เยน

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト