พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง (Drift Ice Museum) หรือโอคอตสก์ ริวเฮียว (Okhotsk Ryuhyo Museum) มีการจัดแสดงธารน้ำแข็งที่เก็บรวบรวมมาไว้เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ระบบนิเวศน์วิทยาการมาของธารน้ำแข็งที่มีผลต่อชาวเมืองแถบชายฝั่งทะเลโอคอตสก์ ที่มีธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือท้องทะเลของเมืองอาบาชิริ ซึ่งจะเริ่มมีธารน้ำแข็งหนาตาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมและจะค่อยๆละลายหายไปราวเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนเมษายน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการชมธารน้ำแข็งจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งนอกจากภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาในการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งในรูปแบบภาพยนต์แล้ว ยังมีการจัดแสดงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมตัวอย่างมาได้จากธารน้ำแข็งบริเวณชายฝั่งอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 09. 00-16.30 น.
ในเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม เวลา 08.00-18.00 น.
ในเดือนเมษายนถึงตุลาคม และจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม - 5 มกราคม ค่าเข้าชม คนละ 520 เยน

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト